Citrix i

Microsoft Azure

Afvikler I Office365 via Citrix, og oplever I udfordringer med dette?
Er jeres virksomhed i gang med at kigge på Azure som strategisk platform til jeres forretningsapplikationer, og benytter I Citrix?

De fleste af vores kunder er i fuld gang med deres Microsoft Office 365 rejse og har taget en eller flere services i brug men er udfordret på, hvordan deres eksisterende Citrix infrastruktur kan passe ind.


Målet er fortsat at kunne levere sikker og stabil drift af Microsoft Office og de forretningsapplikationer og services, som har stor betydning for forretningen, og som skal være tilgængelige for brugerne uagtet tid, sted og enhed.


Citrix har for mange kunder været en effektiv del af den traditionelle desktopplatform, hvor man fra egen serverinfrastruktur har kunnet levere virtuelle applikationer og desktops til brugerne, uagtet hvilken enhed og hvilken lokation brugerne tilgår disse fra. Eneste krav har været en internetforbindelse.

 

Med introduktionen af Microsoft Office 365 og Azure som datacenter for forretningsapplikationer er dette traditionelle Citrix setup udfordret, og der skal tænkes nye tanker omkring leverancen af den mest optimale brugeroplevelse.

 

Microsoft og Citrix har med deres fælles Cloud Alliance program bevist, at behovet for samarbejde på netop virtualiseringsområdet er vigtigt – uagtet om det er desktop- eller applikationsvirtualisering. Deres cloud baserede tjenester komplementerer hinanden og er i den rette kombination med til at levere den bedste virtualiseringsplatform til brugerne med fokus på sikker og stabil drift af forretningsapplikationerne.


Virkeligheden er dog sjældent sort/hvid, og i realiteten vil de fleste kunder arbejde med en hybrid-løsning. Men hvordan vælger I det hybrid-setup, som passer bedst til jeres behov og eksisterende licenser?

Puzzle 4 color round [Converted].png

Globeteam og Businessmann har kompetence og dokumenteret erfaring på såvel Microsoft Azure som Citrix Cloud. Med vores kompetencer hjælper vi i fællesskab med at identificere, hvilken kombination af Microsoft Azure og Citrix, der matcher jeres forretning og ambitioner for jeres fremadrettede desktop og applikationsvirtualisering.
 

Konkret har Globeteam og Businessmann udarbejdet en ”Citrix i Azure analyse”, som giver jer et roadmap for, hvorledes I med fordel kan prioritere jeres virtuelle miljø fremadrettet.

Forstorrelsesglas_NEG.png

Denne indledende dialog
har til formål at identificere
eksisterende og kommende
cloud investeringer samt
adressere betydning af at få håndteret kritiske forretnings-applikationer/services i en Microsoft/Citrix cloud infrastruktur.


Vi afsætter ½-1 dag til initiering.

Brain_NEG.png

I analysefasen gennemfører
vi en afgrænset teknisk analyse af den eksisterende IT infrastruktur. Vi fokuserer på de elementer, som indgår i leverancen af forretningsapplikationer/services, og som direkte berøres af en
eventuel realisering af en Citrix i Azure leverance.


Vi afsætter 3 dage til den
afgrænsede analyse.

Diagram_NEG.png

Med afsæt i resultaterne fra
initierings- og analysefasen
udarbejder vi en rapport i form af en roadmap og et vision-scope dokument. Roadmappen giver konkrete anbefalinger til, hvilke forretningsapplikationer-/
services der med fordel kan realiseres i en Citrix i Azure og
vision-scope dokumentet med
konkrete estimater og forslag
til, hvordan værdien konkret
realiseres.


Vi afsætter 1-1½ dag til Roadmap rapport og præsentation.

Citrix i Azure Roadmap leveres af specialister fra Globeteam
og Businessmann som et 1-2 ugers forløb.

Vil du vide mere?